Dethlefs, Nina, Heriot-Watt University, United Kingdom