Kavallieratou, Ergina, University of the Aegean, Greece