Koubarakis, M., Vouros, G., Chalkiadakis, G., Plagianakos, V., Tjortjis, C., Kavallieratou, E., Vrakas, D., Mavridis, N., Petasis, G., Blekas, K. and Krithara, A. (2018) “AI in Greece: The Case of Research on Linked Geospa al Data”, AI Magazine, 39(2), pp. 91-96. doi: 10.1609/aimag.v39i2.2801.