Koubarakis, M., Vouros, G., Chalkiadakis, G., Plagianakos, V., Tjortjis, C., Kavallieratou, E., Vrakas, D., Mavridis, N., Petasis, G., Blekas, K., & Krithara, A. (2018). AI in Greece: The Case of Research on Linked Geospa al Data. AI Magazine, 39(2), 91-96. https://doi.org/10.1609/aimag.v39i2.2801