Minton, S., & Wellman, M. P. (1999). JAIR at Five. AI Magazine, 20(2), 83. https://doi.org/10.1609/aimag.v20i2.1458