(1)
Koubarakis, M.; Vouros, G.; Chalkiadakis, G.; Plagianakos, V.; Tjortjis, C.; Kavallieratou, E.; Vrakas, D.; Mavridis, N.; Petasis, G.; Blekas, K.; Krithara, A. AI in Greece: The Case of Research on Linked Geospa Al Data. AIMag 2018, 39, 91-96.