[1]
Koubarakis, M., Vouros, G., Chalkiadakis, G., Plagianakos, V., Tjortjis, C., Kavallieratou, E., Vrakas, D., Mavridis, N., Petasis, G., Blekas, K. and Krithara, A. 2018. AI in Greece: The Case of Research on Linked Geospa al Data. AI Magazine. 39, 2 (Jul. 2018), 91-96. DOI:https://doi.org/10.1609/aimag.v39i2.2801.