Cao, Hancheng, Zhilong Chen, Fengli Xu, Tao Wang, Yujian Xu, Lianglun Zhang, and Yong Li. 2020. “When Your Friends Become Sellers: An Empirical Study of Social Commerce Site Beidian”. Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media 14 (1):83-94. https://doi.org/10.1609/icwsm.v14i1.7281.