Shen, Weiran, Binghui Peng, Hanpeng Liu, Michael Zhang, Ruohan Qian, Yan Hong, Zhi Guo, Zongyao Ding, Pengjun Lu, and Pingzhong Tang. “Reinforcement Mechanism Design: With Applications to Dynamic Pricing in Sponsored Search Auctions”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34, no. 02 (April 3, 2020): 2236-2243. Accessed June 29, 2022. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/5600.