Ren, Kan, Jiarui Qin, Lei Zheng, Zhengyu Yang, Weinan Zhang, Lin Qiu, and Yong Yu. “Deep Recurrent Survival Analysis”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33, no. 01 (July 17, 2019): 4798-4805. Accessed July 19, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/4407.