Hui, Binyuan, Ruiying Geng, Qiyu Ren, Binhua Li, Yongbin Li, Jian Sun, Fei Huang, Luo Si, Pengfei Zhu, and Xiaodan Zhu. “Dynamic Hybrid Relation Exploration Network for Cross-Domain Context-Dependent Semantic Parsing”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35, no. 14 (May 18, 2021): 13116-13124. Accessed June 5, 2023. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/17550.