Yang, Yingzhen, Zhangyang Wang, Jianchao Yang, Jiangping Wang, Shiyu Chang, and Thomas Huang. 2014. “Data Clustering by Laplacian Regularized L1-Graph”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 28 (1). https://doi.org/10.1609/aaai.v28i1.9087.