Wang, Yong, Yuan Jiang, Yi Wu, and Zhi-Hua Zhou. 2011. “Localized K-Flats”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 25 (1):525-30. https://doi.org/10.1609/aaai.v25i1.7912.