Xie, Liang, Chao Xiang, Zhengxu Yu, Guodong Xu, Zheng Yang, Deng Cai, and Xiaofei He. 2020. “PI-RCNN: An Efficient Multi-Sensor 3D Object Detector With Point-Based Attentive Cont-Conv Fusion Module”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (07):12460-67. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.6933.