Qian, Chen, Fuli Feng, Lijie Wen, Zhenpeng Chen, Li Lin, Yanan Zheng, and Tat-Seng Chua. 2020. “Solving Sequential Text Classification As Board-Game Playing”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (05):8640-48. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i05.6388.