Li, Yanyang, Qiang Wang, Tong Xiao, Tongran Liu, and Jingbo Zhu. 2020. “Neural Machine Translation With Joint Representation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (05):8285-92. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i05.6344.