Ye, Deheng, Zhao Liu, Mingfei Sun, Bei Shi, Peilin Zhao, Hao Wu, Hongsheng Yu, Shaojie Yang, Xipeng Wu, Qingwei Guo, Qiaobo Chen, Yinyuting Yin, Hao Zhang, Tengfei Shi, Liang Wang, Qiang Fu, Wei Yang, and Lanxiao Huang. 2020. “Mastering Complex Control in MOBA Games With Deep Reinforcement Learning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (04):6672-79. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.6144.