Xu, Yanwu, Mingming Gong, Junxiang Chen, Tongliang Liu, Kun Zhang, and Kayhan Batmanghelich. 2020. “Generative-Discriminative Complementary Learning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (04):6526-33. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.6126.