Shen, Weiran, Binghui Peng, Hanpeng Liu, Michael Zhang, Ruohan Qian, Yan Hong, Zhi Guo, Zongyao Ding, Pengjun Lu, and Pingzhong Tang. 2020. “Reinforcement Mechanism Design: With Applications to Dynamic Pricing in Sponsored Search Auctions”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (02):2236-43. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i02.5600.