Liu, Yang, Qi Liu, Hongke Zhao, Zhen Pan, and Chuanren Liu. 2020. “Adaptive Quantitative Trading: An Imitative Deep Reinforcement Learning Approach”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (02):2128-35. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i02.5587.