He, Dongliang, Zhichao Zhou, Chuang Gan, Fu Li, Xiao Liu, Yandong Li, Limin Wang, and Shilei Wen. 2019. “StNet: Local and Global Spatial-Temporal Modeling for Action Recognition”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):8401-8. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33018401.