Gu, Jiaxin, Ce Li, Baochang Zhang, Jungong Han, Xianbin Cao, Jianzhuang Liu, and David Doermann. 2019. “Projection Convolutional Neural Networks for 1-Bit CNNs via Discrete Back Propagation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):8344-51. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33018344.