Du, Cunxiao, Zhaozheng Chen, Fuli Feng, Lei Zhu, Tian Gan, and Liqiang Nie. 2019. “Explicit Interaction Model towards Text Classification”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):6359-66. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33016359.