Ren, Kan, Jiarui Qin, Lei Zheng, Zhengyu Yang, Weinan Zhang, Lin Qiu, and Yong Yu. 2019. “Deep Recurrent Survival Analysis”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):4798-4805. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33014798.