Ma, Ke, Qianqian Xu, Zhiyong Yang, and Xiaochun Cao. 2019. “Less But Better: Generalization Enhancement of Ordinal Embedding via Distributional Margin”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01):2978-85. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33012978.