Ge, Wenhang, Junlong Du, Ancong Wu, Yuqiao Xian, Ke Yan, Feiyue Huang, and Wei-Shi Zheng. 2022. “Lifelong Person Re-Identification by Pseudo Task Knowledge Preservation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (1):688-96. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i1.19949.