Lai, Kwei-Herng, Daochen Zha, Guanchu Wang, Junjie Xu, Yue Zhao, Devesh Kumar, Yile Chen, Purav Zumkhawaka, Minyang Wan, Diego Martinez, and Xia Hu. 2021. “TODS: An Automated Time Series Outlier Detection System”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (18):16060-62. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/18012.