Cao, Lu, Dandan Huang, Yue Zhang, Xiaowei Jiang, and Yanan Chen. 2021. “Brain Decoding Using FNIRS”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (14):12602-11. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/17493.