Zhang, Tong, Yun Wang, Zhen Cui, Chuanwei Zhou, Baoliang Cui, Haikuan Huang, and Jian Yang. 2021. “Deep Wasserstein Graph Discriminant Learning for Graph Classification”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (12):10914-22. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i12.17303.