Gao, Kaixin, Xiaolei Liu, Zhenghai Huang, Min Wang, Zidong Wang, Dachuan Xu, and Fan Yu. 2021. “A Trace-Restricted Kronecker-Factored Approximation to Natural Gradient”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (9):7519-27. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i9.16921.