Shi, Xiaodan, Xiaowei Shao, Guangming Wu, Haoran Zhang, Zhiling Guo, Renhe Jiang, and Ryosuke Shibasaki. 2021. “Social-DPF: Socially Acceptable Distribution Prediction of Futures”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (3):2550-57. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/16357.