Lin, Yu, Yigong Wang, Yi-Fan Li, Zhuoyi Wang, Yang Gao, and Latifur Khan. 2021. “Single View Point Cloud Generation via Unified 3D Prototype”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (3):2064-72. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/16303.