Zhang, Changqing, Ziwei Yu, Qinghua Hu, Pengfei Zhu, Xinwang Liu, and Xiaobo Wang. 2018. “Latent Semantic Aware Multi-View Multi-Label Classification”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 32 (1). https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/11722.