Zhou, Joey Tianyi, Kai Di, Jiawei Du, Xi Peng, Hao Yang, Sinno Jialin Pan, Ivor Tsang, Yong Liu, Zheng Qin, and Rick Siow Mong Goh. 2018. “SC2Net: Sparse LSTMs for Sparse Coding”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 32 (1). https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/11721.