(1)
Wang, Y.; Jiang, Y.; Wu, Y.; Zhou, Z.-H. Localized K-Flats. AAAI 2011, 25, 525-530.