(1)
Zhang, W.; Cheng, Y.; Guo, X.; Guo, Q.; Wang, J.; Wang, Q.; Jiang, C.; Wang, M.; Xu, F.; Chu, W. Automatic Car Damage Assessment System: Reading and Understanding Videos As Professional Insurance Inspectors. AAAI 2020, 34, 13646-13647.