(1)
Shen, S.; Dong, Z.; Ye, J.; Ma, L.; Yao, Z.; Gholami, A.; Mahoney, M. W.; Keutzer, K. Q-BERT: Hessian Based Ultra Low Precision Quantization of BERT. AAAI 2020, 34, 8815-8821.