(1)
Li, Y.; Wang, Q.; Xiao, T.; Liu, T.; Zhu, J. Neural Machine Translation With Joint Representation. AAAI 2020, 34, 8285-8292.