(1)
Li, Y.; Jiang, J.; Gao, J.; Shao, Y.; Zhang, C.; Cui, B. Efficient Automatic CASH via Rising Bandits. AAAI 2020, 34, 4763-4771.