(1)
Qian, T.; Xu, X.; Xiao, Z.; Zhong, T.; Zhou, F. A Probabilistic Graph Diffusion Model for Source Localization (Student Abstract). AAAI 2023, 37, 16306-16307.