(1)
Cao, L.; Huang, D.; Zhang, Y.; Jiang, X.; Chen, Y. Brain Decoding Using FNIRS. AAAI 2021, 35, 12602-12611.