(1)
Zhang, Y.; Wu, Q.; Peng, N.; Dai, M.; Zhang, J.; Wang, H. Memory-Gated Recurrent Networks. AAAI 2021, 35, 10956-10963.