Hamilton, C. (2013) “AAAI News”, AI Magazine, 34(2), p. 3. doi: 10.1609/aimag.v34i2.2480.