Hamilton, C. M. (2010) “AAAI News”, AI Magazine, 31(2), p. 3. doi: 10.1609/aimag.v31i2.2306.